نهال انگور

نهال انگور

نهال: نهال انگور

ازخانواده:ویتاسه

زادگاه:ایران و آسیای صغیر

پراکندگی: ایران،مصر و آسیای صغیر و ..

باردهی:۵الی…

مشخصات نهال انگور

انگور متعلق به خانواده ویتاسه است و این خانواده
به گروه نهان دانگان ازشاخه پیدازادان تعلق دارد که در حدود هزارگونه ودارای پانزده جنس میباشد از لحاظ خوراکی واقتصادی مهم ترین جنس این خانواده ویتیس است که بیش از شصت گونه در این جنس جای گرفتندانگور یک گیاه بی نظیر است چون نه تنها یک محصول مهم باغبانی به حساب می آیدبلکهیک رابطه تاریخی با گسترش تمدن بشری نیزدارد.کلیه ارقام انگور از اجداد وحشی تبدیل به اهلی شده انداطلاعات باستان شناسی شامل پیدا شدن بذور انگور های زراعی
مربوط به هزاره چهارم قبای میلاد در خاورمیانه وهمجنین شواهدی مربوط به تولید شیره انگوردر ایران در هزاره ششم قبل از میلاد نیز تاحدودی این نظر را تایید کرده اند. در طی فرآیندهای شدن بیو لوژی انگورها دستخوش تغییرات زیادی از جمله افزایش میزان قند میوه،محصول دهی زیادتر منظم ترشدند دراین مرحله تغییر در اندازه خوشه وحبه ها و تبدیل انگور وحشی از حالت تک جنسه دوپایه به هر مافرودیت بسیار مهم بوده است.

درخت انگور گیاهی بسیار قدیمی بشمارمیرود که مصری‌هااز پنج هزار سال قبل از میلاد با آن آشنایی داشتند.آسیای صغیر و ایران موطن اصلی این گیاه بوده و هم اکنون نیز به صورت وحشی وآصلاح شده در این مناطق مشاهده می‌شود. انگور درختچه‌ای رونده است که به کمک پیچک‌هایی که در جلو برگهای خودتولید میکند به سهولت خودرا به هرسمت سویی مکشد درصورت کنترل و هدایت آن میتواند در عرض دوسال به طول بیشتر از ده متر برسد یا بالا برود .
• میوه های انگور از لحاظ رنگ وطعم شکل و اندازه باهم متفاوتند.حتی درخت این گونه نیزاز نظر شکل ورنگ برگها باهم تفاوت دارند.

نیاز اکولوژی

آب و هوا: در آب و هوای نسبتاً ملایم تابستانی انگور‌های زودرس باید در شیبهای رو به جنوب کاشته شوند، تابتوانند محصول خوبی بدهند.
آبیاری.
آبیاری انگور به شرایط آب هوایی منطقه بستگی دارد
در زمانهای قدیم بدلیل بارندگیهاوشررایط مساعد جوی آبیاری در خت انگور دو بار درسال اولین بعد از هرس درخت انگور و آب دوم آن درزمانی که میوه آن ترش وشیرین میشد اتفاق می افتاد ولی امروزه این روند به دلیل شرایط نامساعد جوی گرمی هوا به بیشتر از پنج نوبت افزایش یافته است.اگر درطول دوره رشد بدون هیچ گونه آفت وبیماری خراب میشوند واز بین میروندیامیوه ها دوچار سفیدک میشوند این احتمال وجوددارد رطوبت خاک بسیار بالاست وبدلیل افزایش فشار این اتفاق می افتد
اگر فکر میکنید نمی توانید رطوبت را کنترل کنیدبرای کنترل فشار ریشه موقع هرس درخت انگور جوانه ها یاشاخه های بارده ان را زیاد حذف نکنید سعی کنید حداقل شاخه های بارده دو برابر سال قبل باشد ووقتی که هوا گرم میشه و فشار ریشه اتفاق میافته وچون حجم بار یا میوه درخت زیاد است رطوبت حاصل از فشارریشه جذب حجم زیاد میوه ها شده
وبه این طریق از خراب شدن میوه ها دراثر رطوبت خاک و فشارریشه جلو گیری بعمل می آید
علائم تشخیص نیاز آبی:
نحوه وزمان آبیاری درخت انگورخیلی مهم هست و دراین مورد بسیار حساس می‌باشدو زمان نیاز به آب برخی از ارقام را از برگهای آن میتوان تشخیص داد
زمانیکه متوجه شدیدرنگ برگها آز حالت طبیعی تعییرکرده وتیره تر شده اند این نوع تغییررنگ نیاز آبی درخت انگوررا نشان میدهد
خاک:
خاک‌های اسیدی یا دارای نمک زیاد،بیش از حد نرمال برای کاشت انگورمناسب نیست .، خاک‌ سبک و عمیق شنی رسی با کمی آهک باph کمتر از ۷که آب را به راحتی از خود عبور دهد، مناسب است .
کود دهی:
:برای کوددهی باغ‌های انگور از اوره استفاده می‌شود که می‌توان به عنوان کود برگی با غلظت ۱ درصد هم داد. زیاده روی در دادن کود‌های ازته اثرات منفی در رشد گیاه دارد که مهمترین آن‌ها عبارتند از: رشد بیش از حد بهم زدن رشد طبیعی گل‌ها و در نتیجه کم شدن محصول.
: برای ساختن ساختمان برگ‌ها وچوبی و سخت شدن شاخه‌ها بویژه ساقه‌ها و همچنین برای رسیدن خوشه‌های انگور دادن پتاسیم بسیار ضروری است
منیزیم: یکی از کود‌های اصلی مورد نیاز است. وجودش در برگ‌ها برای ساختن کلروفیل و در نتیجه جذب Co۲ از هوا و تبدیل آن به قند ضروری در میوه این درخت است و معمولاً به صورت سولفات منیزیم به زمین داده شده که براحتی در آب حل میشود.

کلسیم: از عنصرهای ریز مغزی است که انگور شدیداً به آن نیاز داردو باید همه ساله به مقدار لازم به باغ‌های انگور داده شود .
نیاز سرمایی انگور ۱۰۰_۳۵۰ ساعت زیر ۷درجه سانتی گراد میباشد
دمای مناسب برای باز شدن گلها ۲۰ درجه سانتی گراد است

جهت خرید و مشاهده قیمت و نوع رقم نهال انگور کلیک کنید خرید نهال انگور