نهال توت

نهال توت

نهال: نهال توت

ازخانواده:

زادگاه:چین شرقی و مرکزی

پراکندگی:ایران ،چین، ژاپن، فرانسه و آمریکا

باردهی:۳الی…

مشخصات نهال توت

توت درختی چوبی و دایمی بوده که دارای اندام هایی رویشی مانند (ریشه ، ساقه و برگ ) و زایشی مانند (گل و میوه ) هستند در زمانهای بسیار قدیم درختان توت بصورت تک تک و بطور وحشی در کنار خانه ها یا جاده ها دیده می شدند، که از برگ های آن برای غذای دامها استفاده می کردند . با درختان توت وحشی از حالت وحشی به انواع قابل کشت تبدیل شدند. پیشرفت علمی چون ژنتیک و اصلاح نباتات در گسترش و اصلاح درخت توت موثر بوده که امروزه باعث پیدایش درختان توت جدید با راندمان تولید بالا، و مقاوم در مقابل آفات و شرایط محیطی نامطلوب کاشت، داشت و برداشت مکانیزه میباشند . توت درختی مناسب برای مناطق معتدل و نیمه گرمسیری بوده و در بسیاری از نقاط دنیا و عموماً در شرق، جنوب شرقی آسیا، جنوب اروپا ، جنوب آمریکای شمالی ، جنوب غربی آمریکا و بخشهایی از آفریقا رشد می کند. این پراکندگی وسیع نشان میدهد قدرت سازگاری درخت توت با شرایط مختلف زیست محیطی بسیار بالا می باشد. عمر درخت توت در نواحی مختلف متفاوت بوده و از ۱۵۰- ۱۲۰ سال در نواحی معتدله و ۱۰۰-۸۰ سال برای مناطق گرمسیری می باشد. سنین ۴۰ -۲۰ سالگی اوج قدرت درخت توت در تولید میوه و چوب نیز می باشد. به طوری که از سن ۱۵-۱۲ سالگی به بعد تولید برگ رو به کاهش بوده که از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نمی باشدو بایستی درختان توت ریشه کن و جایگزین شوند.
درخت توت در سیستم طبقه بندی گیاهی ترتیب زیر می باشد.
شاخه گیاهان گلدار Spermatopnyta

رده دو لپه ای ها magnoliopsiaa

زیر رده Hamameilaeae

راسته uriticales

جنس Morus

رشد جوانه ها در بهار متوسط و به علت فاصله کم جوانه ها، تولید شاخه های نرک زیاد و برگ های لطیف بیشتر، همچنین در پائیز برگهای دیرتر خشبی می شوند. این گونه مناسب فصل بهار و پاییز می باشد. این واریته ها برگهای نرم دارد
ریشه درخت توت شامل سه قسمت ریشه اصلی، فرعی و ریشک ها یا ریشه های موئین (تارهای کشنده )می باشد. ریشک ها در انتهای ریشه های اصلی و فرعی قرارگرفته اند . که جذب آب و مواد غذایی را به عهده دارند سطح ریشه ها را برجستگی های عدسی شکل به نام عدسک پوشانده است که وظیفه آنها تبادلات گاز و هوا و انجام عمل تنفس ریشه ها می باشد. ریشه های اصلی و فرعی وظیفه انتقال و ذخیره سازی آب و مواد غذائی را به عهده دارند. عواملی چون حرارت ، رطوبت و وجود هوا در خاک تأثیر مستقیم ومثبتی در جذب آب و مواد غذایی به داخل ریشه ها دارند. که تغییرات مثبت یا منفی آنها اثرات مستقیمی بر عمل جذب و انجام سایر اعمال حیاتی را باقی می گذارد.
درخت توت یک جنسی میباشد که گلهای نر و ماده آن عمدتاً از هم جدا می باشند ولی در موارد بسیار نادر حالت دو جنسی نیز ممکن است دیده شود. معمولاً گلهای نر و ماده بر روی دو درخت رشد می کنند

جهت خرید و مشاهده قیمت و نوع رقم نهال گردو کلیک کنید خرید نهال گردو