نهال زرد آلو

نهال زرد آلو

نهال:زرد آلو

ازخانواده:گلسرخیان

زادگاه:

پراکندگی: ازبکستان، ایتالیا، الجزیره و ایران ترکیه

باردهی:۴ الی …

مشخصات نهال زرد آلو

نهال زرد آلو گیاه بومی مناطق چین و سیبری می‌باشد.نهال زردآلو ازلحاظ نیازشرایط آب و هوایی شبیه هلو بوده و از درختان مناطق معتدل گرم بشمار می‌آید واز سرمای شدید زمستان آسیب می بیند
نیاز سرمایی زردآلو، و برای پایان دوره استراحت جوانه‌ها به ۹۰۰-۳۰۰ ساعت دمای زیر ۷ درجه سانتی‌گراد میباشد زمستان‌های نسبتاً سرد و تابستان‌های گرم و خشک برای رشد و باروری جوانه های بارده زردآلو مناسب است. زردآلو دمای حدود ۲۵- درجه زیرصفررامیتواندتحمل کند گل‌های زردآلو قبل از برگ‌های آن شکوفا می‌شوند. اما در مناطقی که زمستان‌های گرم دارند، جوانه‌های زردآلو در معرض ریزش قرار می‌گیرند. زردآلو نسبت به سرمای دیررس بهاره حساس بوده و باید در مناطقی که خطر سرمای دیررس بهاره وجود ندارد، نسبت به کشت این درخت اقدام نمود. زیرا زردآلو زودتر از درختان میوه دیگر گل‌های خود را باز می‌کند. اکثر میوه‌های زردآلو در جانب سیخکهاوشاخه های دوساله و تشکیل می‌شوند و هر سیخک پس از ۳ سال باردهی خشک می‌شود. بنابراین هرس این درخت را جهت زایش جوانه های بارده تحریک میکند زردآلو ازسال سوم یا چهارم شروع به محصول دهی میکند

شکل مناسب تربیت برای نهال زردآلو، شلجمی می‌باشد . اکثر ارقام زردآلو خود سازگار بوده و نیازبه گرده‌افشان ندارند. خاک‌های سبک لومی‌شنی با زهکشی کامل برای کشت زردآلو مناسب بوده و ریشه‌های آن در برابر غرقاب شدن حساس می‌باشند
ریشه زردآلودرخاکهای حاوی ph هفت بسیار حساس است غرق آبی دراین خاک منجر پوسیدگی ریشه ها ی این درخت میشود

جهت خرید و مشاهده قیمت و نوع رقم نهال زرد آلو کلیک کنید خرید نهال زرد آلو