نهال پسته

نهال پسته

نهال: نهال پسته

ازخانواده:راش سانان

زادگاه:ایران

پراکندگی:چین، ژاپن، فرانسه و آمریکا

باردهی:۳الی…

مشخصات نهال

پسته درختی است که از دیرباز در مناطق مختلف ایران مورد کشت و پرورش قرار می گرفته جنگل های وحشی و خودروی
پسته در ناحیه شمال شرقی ایران و نواحی هم مرز با ترکمنستان و افغانستان پیشینه ای باستانی داشه و تصور می رود که
۴ هزار سال قبل در ایران اهلی شده و مورد کشت و کار قرار گرفته است. اولین ارقام پسته در ایران – درخت پسته حدود ۳
حاصل پرورش و اهلی کردن درختان پسته وحشی بوده که تعداد این ارقام بسیار محدود و شکل ظاهری آن با محصول
پسته خودرو شباهت دارد کم کم بر اثر پیوند و جابجایی این ارقام و توجه باغداران از نظر درشتی و کیفیت دانه های
پسته تا حدودی تحول ایجاد شده و ارقام جدیدی بوجود آمده است..
به شکل جنگلهای انبوه در شمال شرقی ایران دیده (Pistacia vera) درخت پسته معمولی و یا پسته ایرانی پیستاکیا ورا
می شود لذا می توان گفت که اصل این نوع پسته از ایران است. درخت پسته از ایران به سایر نقاط مخصوصا به سواحل
دریای مدیترانه (جنوب اروپا و شمال آفریقا) راه یافته است.
پسته درختی است دو پایه یعنی گلهای نر و ماده جدا از یکدیگر و روی درخت مجزا قرار گرفته است. گل آذین درخت
پسته بطور کلی خوشه ای است و در خوشه نر که گلها به یکدیگر فشرده و متراکم هستند. تعداد زیادی گل مشاهده
می شود تا در خوشه ماده که فاصله از گلها یکدیگر زیاد می باشد و به همین علت این نوع گلها خوشه افشان و شلی تشکیل
می دهند.
گلهای ماده دارای یک تخمدان و یک تخمچه میباشند ولی کلاله منشعب و دارای سه شاخه است. برگ درخت پسته از
۵ تا ۷ برگچه تشکیل شده است. ریشه درخت محوری و عمودی است و تا عمق بیشتر از دو متر در داخل خاک فرو
می رود. تلقیح گلهای ماده توسط باد انجام می گیرد.
درخت پسته به سرمای شدید زمستان و گرمای زیاد تابستان هر دو بسیار مقاوم میباشد . درخت پسته با هوا و زمین
مرطوب چندان سازگاری ندارد. رطوبت زیاد در زمین باعث تولید بیماری صمغ و پوسیدگی یقه درخت می شود که به تدریج
درخت را ضعیف و بالاخره خشک می کند. درخت پسته به کم آبی و خشکی مقاومت زیاد نشان می دهد بطوری که درختان
کهن را می توان بدون آبیاری بر مدت خیلی طولانی یعنی چند ده سال زنده نگاه داشت.
خاک مطلوب
بهترین خاکها برای کاشت درخت پسته خاکهای لیمونی سبک یعنی شن و رس می باشد. در اراضی سبک مصرف کود برای
برداشت محصول رضایت بخش است ولی در اراضی رسی سنگین که رطوبت را به مقدار زیاد و برای مدتی طولاتی در خود
نگاه می دارد کاشت این درخت نتیجه رضایت بخشی نخواهد داشت و مقدار محصول چندان قابل توجه نخواهد بود.
درخت پسته تا اندازه ای شوری خاک را میتواند تحمل کند.
الف) آبیاری
درخت پسته استقامت زیادی به کم آبی دارد، ولی نباید از آب دادن به آن درسالهای اول کاشت غفلت شود. به طور
متوسط نسیت به بافت وکیفیت خاک وشرایط آب هوایی و سن درخت به شرح زیرآبیاری آن توصیه می شود
درخت با سن ۱ تا ۳ سال: فاصله آبیاری ۷ الی ۱۰ روز
درخت با سن ۳ الی ۶ سال : فاصله آبیاری ۱۲ الی ۲۰ روز
درخت با سن ۶ سال به بالا : فاصله آبیاری یک ماه
به مقدار مورد نیاز
ب ) هرس
هرس یعنی بریدن شاخه های اضافی و این عمل در زمستان انجام می شود. پس از فرم دهی درخت در سال های بعد از
پیوند و قبل از باردهی، هرس اهمیت زیادی دارد که شامل شنگ کردن شاخه ها، سر بر داری و حذف پاجوش ها می باشد.
هرس باعث درشت شدن میوه درخت و تا حدی یکنواخت شدن وافزایش میزان باردهی در سالهای بعد می شود.
ج) کود دهی
کود دامی گوسفندی و گاوی مورد استفاده باید کاملا پوسیده شده باشد. بهتر است کود مرغ نیز با کودهای گوسفندی یا
گاوی مخلوط کرده و در شیاری به عمق حداقل ۴۰ سانتیمتر بسته به سن درخت و عرض ۴۰ سانتیمتر در انتهای سایه انداز
درخت چال شود. فصل کود دهی فصل خواب درختان یعنی از اواخر آبان تا اواخر اسفندماه است.
نیز با کود حیوانی مورد استفاده مطلوب می باشد. ( N-p-K ) مخلوط کردن کود کامل شیمیایی
دادن کود شیمیایی ازته (سولفات آمونیم و سولفات پتاسیم) در مناطقی با آب و خاک شور در نیمه دوم اردیبهشت ماه جهت
افزایش جوانه های رویشی و زایشی، در نیمه دوم تیرماه جهت پر شدن دانه های پسته در درختان بارده بسیار مناسب
میباشد . میزان کود مصرفی از ۱۰۰ گرم تا ۲۰۰ گرم به ازای هر درخت می باشد.
استفاده از کودهای مایع و جامد میکرو در فصل رشد درخت بستگی به مقدار نیازآن دارد بعد از برداشت محصول پسته
دادن کود روی به صورت محلول پاشی توصیه می شود.
د) دلایل پوکی پسته
-۱ مهمترین عامل پوکی پسته عدم وجود پایه گرده افشان میباشد باید به ازای هر ۱۰ الی ۱۵ درخت ماده یک درخت نر
در باغ کاشته یا پیوند شود . در صورت کمبود درخت نر حتما گرده افشانی مصنوعی انجام دهید.
-۲ عدم رسیدگی و توجه کامل به درختان از جمله آبیاری کم و نامنظم، ندادن تغذیه مناسب کود حیوانی ومبارزه با آفات در
باغ باعث پر نشدن مغز پسته و یا ریزش جوانه های سال بعد خواهد شد
ه) آفات مهم پسته
-۱ پسیل پسته، که حشره زرد رنگ کوچکی است و در حال حاضر بیشترین خسارات را وارد کرده و موقع خسارت شدید،
پای درخت شکرک ایجاد می شود.
-۲ کنه درختان پسته که این آفت با چشم قابل مشاهده نیست و علائم آن اینکه ابتدا برگهای سبز تیره و سپس حالت چرمی
رنگ می شوند.
-۳ شپشک پسته، این آفت کاملا روی برگها و خوشه ها قابل مشاهده است و محصول درخت میزبان اغلب پوک و نیم مغز
می شود.
۲ در هزار بسیار مناسب است – برای مبارزه با شپشک استفاده از سم اتیون با نسبت ۲٫۵
و) برداشت پسته
-۱ پسته را وقتی کاملا رسید برداشت نمایید.
-۲ برداشت را ساعتهای اولیه روز شروع کرده و محصول برداشت شده را زیر سایه و یا جای خنک نگهداری کنید
-۳ قسمتهای آلوده به آفت را در باغ جدااز هم برداشت نمایید.
-۴ محصول برداشت شده را سریعا به مراکز فرآوری پسته که تمام اتوماتیک و بهداشتی است انتقال دهید تا سریعا پوست
گیری شود . به این ترتیب رنگ پوسته سخت پسته سفیدرنگ و بازاری پسندی خواهد بود د
دارای ۱۱ گونه Pistacia می باشد . جنس ( Anacardiaceae ) متعلق به تیره ( Pistacia Vera ) : درخت پسته اهلی
است که همگی آنها از خود تربانتین یا سقز ترشح می کنند . درخت پسته دارای برگهای مرکب شانه ای بوده و میوه پسته از
نظر گیاه شناسی در ردیف میوه های شفت طبقه بندی می شود . نیاز سرمایی درخت پسته از ۶۰۰ ساعت با دمای کمتر از
۷ درجه سانتی گراد برای رقم کله قوچی تا ۱۲۰۰ ساعت با دمای کمتر از ۷ درجه سانتی گراد برای رقم اکبری متفاوت بوده
و مقدار آن بطور متوسط ۱۰۰۰ ساعت زیر ۷ درجه سانتی گراد میباشد . عدم تامین نیاز سرمایی درخت پسته موجب
تاخیر در گلدهی نامنظم ، کاهش تعداد برگچه های بزرگ ، تولید برگهای غیر طبیعی و ساده و … می شود .
پسته گیاهی است که از دیرباز در نقاط مختلف ایران مورد کشت و پرورش قرار می گرفته است. جنگل های وحشی و
خودروی پسته در ناحیه شمال شرقی ایران و نواحی هم مرز با ترکمنستان و افغانستان پیشینه ای باستانی دارد و تصور می
۴ هزار سال قبل در ایران اهلی شده و مورد کشت و کار قرار گرفته است – رود که درخت پسته حدود ۳
نیاز سرمایی درختان پسته
درختان پسته مانند سایر درختان مناطق معتدله برای تکمیل رشد و تشکیل جوانه به گذراندن ساعاتی دمای کمتر از ۷ درجه
سانتی گراد نیاز دارند. برای تامین نیاز سرمایی دو عامل درجه حرارت و مدت زمان سرما مهم است. مدت زمان گذراندن در
سرما برای تامین نیاز سرمایی به رقم درختان بستگی دارد.
با رسیدن پاییز برگ های درختان ریزش می کنند و هورمون های بازدارنده رشد که با کوتاه شدن طول روز ساخته می شوند
باعث متوقف شدن رشد درختان می شوند و به این طریق به سرمای زمستان مقاوم می شوند.
پسته درخت کوچکی است که مبدأ آن خاورمیانه و آسیای مرکزی است[ ۱] و در کشورهایی مانند ایران، سوریه، ترکمنستان و
غرب افغانستان رشد می کند. این درخت میوه ای تولید می کند که خوراکی و بسیار لذیذ است. پسته واژه ای فارسی است که
از طریق زبان لاتین وارد زبان های اروپایی شده است

ارقام نهال پسته

به‌طور کلی انواع پسته به دو گروه گرد و دراز تقسیم‌بندی شده‌اند؛ که به نام‌های کله قوچی، فندقی و اکبری … ولی به‌طور سنتی در ایران حدود ۹۰ گونه از پسته شناخته شده‌است؛ که تعدادی از آن‌ها به صورت گسترده و تجاری و برخی به صورت پراکنده و محدود کشت می‌شوند.

مهمترین ارقام تجار پسته ایران عبارتند از (پسته اکبری، پسته کله قوچی، پسته احمدآقایی، پسته فندقی یا اوحدی)

جهت خرید و مشاهده قیمت و نوع رقم نهال گردو کلیک کنید خرید نهال گردو